Във Варна вятърът се усилва и достига до 16 метра в секунда на пориви, съобщиха от НИМХ - Варна. До този момент са подадени сигнали за паднали клони на много места в града. Единият от тях е счупил стъклото на автомобил в центъра на Варна. Няма информация за пострадали хора.

Огромен клон от кестен се сгромоляса върху автомобил в центъра във Варна, на метри от СУ" Кирил и Методий". Инцидентът е станал на ъгъла на улиците "Братя Миладинови" и "Опълченска". Няма данни за пострадали хора, съобщава Радио Варна. Нанесени са материални щети върху автомобила. Огромното парче от клона е счупило стъкло на лекия автомобил. Екипи на "Гражданска защита" своевременно са реагирали на сигнала. Клонът вече е нарязан и отстранен.

Снимки: Румен Сарандев, Радио Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.