Бурята, която се разрази в съботната нощ и неделната утрин над района на град Девня, е нанесла огромни поражения на територията на парк "Разсадника". Това съобщи кметът на общината Свилен Шитов.

За щастие няма пострадали хора. От сутринта екип на общината и доброволци започнаха да отстраняват щетите.

Достъпът до парка е ограничен от съображения за сигурност. Кметът лично се захвана да почиства района, давайки пример на останалите. Той апелира в социалните мрежи да не се посещава парковото пространство, докато текат възстановителните работи.

Силният вятър буквално е изтръгнал дървета с корените им от земята. Има множество счупени клони, повредени са някои от паметниците и парковата мебел, има компрометирани части от оградата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.