Credit Suisse Group AG заяви в сряда, че швейцарският орган за надзор на финансовите пазари Finma е решил да открие производство, свързано с шпионски скандал с надзора на банка, който скандал засегна репутацията на швейцарската банка.

Кредитната институция посочи, че "взема под внимание това решението за разследване и ще продължи да си сътрудничи изцяло с Finma".

"Съветът на директорите и изпълнителният съвет на Credit Suisse се съгласяват и недвусмислено потвърждават, че наблюдаването на служителите не е част от културата на Credit Suisse“, се казва в изявлението на швейцарската банка.

Няма да се правят допълнителни коментари, докато регулаторният орган не представи своите констатации, посочи банката.

Шпионският скандал, произтичащ от наблюдението на двама ръководители на Credit Suisse, започна през септември миналата година и доведе до оставката на главния изпълнителен директор Тиджан Тиам. Г-н Тиам каза, че не е знаел за наблюдението, преди то да стане публично достояние, и съжалява, че се е случило, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.