Кметът на община Калояново е арестуван, заради шофиране след употреба на кокаин, съобщиха от полицията.

Георги Георгиев бил задържан от полицейски патрул на управлението в Хисаря за 24 часа.

Образувано е бързо производство, случаят е докладван на прокуратурата. Припомняме, че преди четири години Георгиев се блъсна с колата си в маршрутка с пътници, съобщава БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.