Служители на Четвърто-РУ Варна са задържали 51- годишен жител на с. Царевци, криминално проявен и вече осъждан, непосредствено след извършена от него кражба в бързия влак Варна-София.

На 28 май началникът на влака подал сигнал за откраднат личен багаж, в който е имало таблет, мобилен телефон и лични документи. Машинистът спрял релсовото превозно средство на гара Белослав и след бърза реакция на полицейски екипи белезниците щракнали на ръцете на рецидивиста.

По събраните доказателства е образувана преписка за извършено престъпление по смисъла на чл. 194 от Наказателния кодекс, съобщават още от ОД на МВР - Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.