Отглеждането на плодове и зеленчуци около блоковете и в кварталните градинки във Варна ще бъде забранено с изрични текстове в новата Наредба за обществения ред. Това съобщи пред журналисти днес зам.-кметът на града Тодор Иванов по повод на общественото обсъждане в социалните мрежи на проекта за новата наредба в морската столица. Текстовете й предстоят да бъдат разгледани от местния ОбС.

Зам.-кметът Иванов посочи, че ще се засили контролът върху детските площадки в града. Обмисля се вариант в тях да се упоменава изрично, че се допускат деца до определена възраст, както и възрастни, които придружават децата.

Той подчерта, че ще има допълнителни разпоредби за любителите на бездомни кучета и такива, които ги хранят постоянно по улиците. От друга страна собствениците на домашни любимци пък ще бъдат задължени да чистят след животните си, когато ги разхождат.

Като сериозен проблем се очертава употребата на външни скари и барбекюта по терасите на блоковете и пред входовете, разясни Иванов.

По думите му сега се обсъждат нови текстове в наредбата, които да забраняват ползването на уреди, при чието употреба има повече пушек или създават предпоставка за шумни компании пред блоковете, особено в часовете за почивка.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.