Тази вечер от 22 ч ще се проведе дългоочакваният финал на "Евровизия" 2021. Българската представителка на "Евровизия" е младата и талантлива Виктория Георгиева, която ще изпълни своята нежна песен "Growing up is getting old".

Заради регламента на "Евровизия" сънародниците на Виктория от България нямат право да я подкрепят в гласуването, но това може да направят всички българи, живеещи в чужбина. Единственото условие е да гледат местните телевизии и да гласуват на телефонните номера, които са изписани на техните екрани.

Гласуването за Виктория Георгиева е от 00:05 до 00:50 часа българско време, а по регламент може да я подкрепите с до 20 есемеса или обаждания, съобщава БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.