Президентите на България и РС Македония почитат заедно делото на Светите братя Кирил и Методий. Радев и Пендаровски ще летят до Рим и Ватикана, където традиционно се състои аудиенцията при Главата на Римокатолическата църква за Празника на българската просвета и книжовност, съобщава БНТ.

В ситуацията на деликатна фаза, в която са отношенията Скопие - София, визитата на двамата държавни глави е от изключително значение.

България продължава да настоява за спазване на Договора за добросъседство и сътрудничество от 2017 г. за зачитане на нейните национални интереси и сигурност, което беше потвърдено и от служебното правителство. На 24 май президентът Румен Радев също подчерта, че европейският път на РС Македония минава през София.

Какви са настроенията в съседната ни държава и очаква ли се демонстрация на взаимна политическа воля за приятелство и добросъседство - темата коментира журналистът Владо Перев:

"Ние мислим, че това е едно добро и щастливо съвпадение - двамата президенти да пътуват заедно. Очакванията тук за българската страна са, че президентът Радев няма да отстъпи от позицията си. От македонската страна се очаква, че Пендаровски ще разбере някои нови неща, които вероятно или не е знаел, или не са му казали, или не се е потрудил да научи. Но мислим, че и двамата ще разберат по нещо ново за другата позиция", допълни Перев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.