Ремонт на пътя между кв. "Аспарухово" и кв. "Галата" може да започне още следващата седмица при благоприятни метеорологични условия. На този етап ще бъде извършен кърпеж на дупките и лошите пътни участъци. Това съобщи кметът на район "Аспарухово" Ивайло Маринов.

По думи му участъкът, който свързва двата квартала е един от проблемните пътища в района.

През 2020 г. Общински съвет - Варна гласува средства за изготвяне на проект за пълен инженеринг на пътя за кв. „Галата“ - от края на бул. „Първи май“ до разклона за „Боровец“ и „Ракитника“. Освен полагане на нов асфалт, проектът предвижда изграждане на нова ВиК инсталация и пешеходна алея, съобщава районният кмет.

До осъществяването на проекта обаче ще се наложи частично закърпване на нарушени участъци по пътното платно.

В началото на януари е направен обход на пътя и всички отвори в асфалта са описани. След проливните дъждове и снега обаче са констатирани още проблемни участъци. Първоначалните намерения дупките да бъдат запълнени със студена смес отпадат и се изчаква по добро време за да се запълнят с топла асфалтова смес, която ще издържи по-дълго във времето, уточни Маринов, цитиран от "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.