Безапелационно националът по вдигане на тежести от СК „Титан“-Варна Христо Христов бе обявен за Спортист на Варна за месец април-2021. Христо се завърна със сребро от ЕП в Москва в кат. 109 кг. Негов личен треньор е Живко Николов, съобщава Радио Варна.

За отбор на месеца е определен тимът по плувне на „Астери“. Те са първи при жените от ДП в отборното подреждане и втори в комплексното класиране.

За №1 на варненското спортно училище бе обявена състезателката по плуване на КПС „Черно море“ Калина Николаева. Тя спечели 5 златни медала от ДОП за жени. В онлайн анкетата на първо място с най-много гласове е състезателят по кик бокс от СК „Вокил“ Виктор Ненков. Той е стана шампион на България на К1, 13-14 години в Пазарджик, в кат. 51 кг. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.