Срещу‭ ‬водачка на лек автомобил‭ ‬е образувано‭ ‬досъдебно производство, съобщиха от ОДМВР-Варна.

Вчера,‭ ‬жената‭ ‬на‭ ‬48‭ ‬години,‭ ‬управлявала колата си,‭ ‬когато след пътен възел‭ „‬Аксаковска панорама‭“ – ‬в посока Добрич,‭ ‬решила да направи обратен завой,‭ ‬по информация до момента и ударила движещият се след нея мотоциклет.‭

Вследствие на инцидента,‭ ‬29-годишния мотоциклетист,‭ ‬от с.‭ ‬Малка Смолница,‭ ‬е диагностициран с фрактура на ляв глезен и изкълчен лакът,‭ ‬без опасност за живота.‭

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.