Снимка: ОД на МВР - София

Фрапиращо нарушение на скоростните режими е заснето на магистрала "Европа", съобщиха от ОДМВР-София. Шофьор е хванат да кара с невероятните 254 км/ч при разрешени 110 км/ч.

Нарушението на водача е било установено с мобилна камера в съботния ден, в хода на специализирана полицейска операция, поясни БНР.

Подобен случай имаше и преди няколко седмици, когато на същата магистрала шофьор беше хванат да кара с внушителните 229 км/ч. Тогава от МВР обявиха, че за подобно превишение предвидената по закон санкция е в размер на 1200 лева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.