Мъж,‭ ‬шофирал под въздействието на наркотични вещества‭ ‬-‭ ‬кокаин,‭ ‬е задържан в ареста, съобщиха от ОДМВР - Варна.‭ ‬Той е бил засечен преди ден на територията на ‭ ‬Суворово.‭ ‬Контролът е извършен с драг тест.‭ ‬Водачът ‭ ‬на‭ ‬21‭ ‬години,‭ ‬е задържан за срок до‭ ‬24‭ ‬часа.‭ ‬По случая е образувано досъдебно производство.
 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.