Благоевградска област отбеляза през последното денонощие нов антирекорд. За пореден ден регионът е на първо място по брой заразени с COVID-19.

Само за последното денонощие броят им е скочил два пъти. Те вече са 97, като 60 от тях са работещи в шивашки цех в Разлог. Голям е броят на заразените и в още два големи български града - Варна - 54 и Пловдив - 45 за последното денонощие.

Голяма част от работещите в цеха живеят в Белица и село Бабяк. Именно от селото са най-много заразените служители от цеха - 15. В Благоевград също има много заразени - 22, но в областния град, разпространението е дифузно и няма установени огнища, съобщиха от Регионалната здравна инспекция.

Временно шивашкият цех в Разлог е затворен, докато се извърши пълна дезинфекция. Служителите са изолирани, тестват се и контактните им лица. Положителните случаи са без симптоми. Заради огнището в село Бабяк временно е затворена и детската градина.

Голяма част от отделенията в областта вече са запълнени, а медицинският персонал изнемогва. Заради увеличения брой на заболели в областта, белодробната болница в Благоевград има готовност да бъде преструктурирана и да поеме лечението само на заразени с коронавирус.

"Ще лиши пък другите болни от грижа. Сега е лято, ние се грижим предимно хронично болни - белодробно. През другото време, когато дойде зимата, точно те имат нужда от грижи, имат нужда от кислородолечение, имат нужда от анабиотично лечение. И те няма да има къде да го получат, ако така продължава", оплака се д-р Петър Георгиев, директор на Белодробна болница - Благоевград.

От общинския кризисен щаб казаха, че имат готовност и за разкриване на полева болница, но няма достатъчно медицински екипи, които да обслужват повече пациенти, съобщи “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.