Шестимата български полярници от националната антарктическа експедиция рано тази сутрин са отплавали от пристанището на чилийския град Пунта Аренас, съобщи ръководителят на експедицията проф. Христо Пимпирев.

Групата замина от София на 30 януари и беше подложена на 14-дневна карантина, която после беше удължена заради лошото време в пролива на Дрейк, предизвикало закъснението на кораба.

Всички български полярници са в добро здраве и с отрицателни PCR тестове, съобщава БНР.

Очаква се около 25 февруари групата да стигне остров Ливингстън и да открие сезона на базата "Св. Кл. Охридски". Намаленият заради пандемията състав на експедицията има задачата да отстрани повредите, нанесени на сградите и съоръженията през тежката и продължителна антарктическа зима, както и да консервира базата за следващата.

Изследователите ще вземат целогодишно записваните данни за състоянието на околната среда, сеизмичните и морските географски събития, а научната апаратура ще бъде презаредена за следващия сезон.

Очаква се групата да се завърне в България в началото на април.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.