6 деца са заразени с Covid-19 от варненска детска градина, съобщиха от дирекция " Образование и младежки дейности" към община Варна. Ставя ясно, че учител и помощник- възпитател също са с констатирана коронавирусна инфекция. Чакат се резултатите на още 15 деца, съобщава “Днес+”

По предписание на РЗИ, ще бъде извършена пълна дезинфекция на сградата, а групата вече е поставена под карантина.

Припомняме, че за последното денонощие има констатирани 48 лица, носители на опасния вирус.

По думите на областния управител Стоян Пасев, е имало забавяне на някои проби, затова броят им е толкова голям.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.