Шест комбинации на вина и гурме продукти са отличени с награди от конкурса на дефиле "Вино и гурме 2020", съобщи организаторите от Съвета по туризъм в Пловдив.
Сьомга с коричка от кедрови ядки, миди Сен Жак и грахово пюре в съчетание с Trois Visages Blanc de Noir 2019 бе обявено за "най-удачното съчетание", представено в конкурса тази година. Представените в конкурса съчетания на вина и храни могат с успех да се явят и на международни изложения,смята Джузеппе Аккардо, член на журито в конкурса.
Дегустационният конкурс се организира от Съвета по туризъм и Община Пловдив в партньорство с ОИ "Старинен Пловдив" и Университета по хранителни технологии, както и в сътрудничество с фондация "Пловдив 2019", кетъринг фирми и компании от хранително-вкусовата индустрия и провежда за шести път.
Седем къщи в Стария град и днес ще посрещат любителите на виното и гурме кухнята до 19 часа, съобщава “bta.bg”.

Снимка БТА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.