Напускащият поста си на 1 септември генерален директор на Би Би Си (ВВС) лорд Тони Хол заяви, че корпорацията трябва да умее да слуша и да се учи от грешките си. Той наблегна на ключовата роля на обществените медии в борбата с фалшивата информация.

„Обществените медии са изключително важни за демокрацията, те ни информират, те ни образоват“, заяви Тони Хол на виртуалния телевизионен фестивал в Единбург. Той допълни, че във Великобритания обществените медии се грижат за това независимо каква е аудиторията и хората получават най-доброто.

Правейки оценка на изминалите под негово ръководство години Тони Хол каза, че корпорацията трябва да привлича хора с различни идеи, от различен произход, с различни виждания кое е важно. Изключително ценно е обаче, според него, корпорацията да се вслушва в хората и да се учи от грешките си.

Хол наблегна също колко важна роля е изиграла Би Би Си, отразявайки пандемията с коронавируса. Той отличи особено образователните програми, предложени на децата, докато бяха в невъзможност да посещават училище.

Това бе последната реч на лорд Хол като генерален директор на Би Би Си, съобщава БНР .

На 1 септември той ще бъде заменен от Тим Дейви.

м.л.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.