Очаква се следващото заседание на Варненския общински съвет да се проведе на 29 февруари, съобщи БНР.

Днешната сесия беше отменена, тъй като с една минута е бил просрочен часът, в който е дадено предложението за провеждането на заседанието на следващия ден.

Припомняме, че вчера общинските съветници гласуваха предложението сесията на Варненския общински съвет да продължи днес от 10 часа. Работното им време вчера беше удължено до 18 часа, а предложението за продължаване на заседанието е дадено в 18 часа и 1 минута.

Припомняме, че в сряда общинските съветници имаха да разгледат осем точки, сред които и тази за бюджета на Варна за текущата година. Съветниците, обаче гласуваха единствено за временно изпълняващ длъжността кмет на район "Приморски". Това е Мартин Баръмов.

На продължилото около шест часа заседание спорове предизвика втората точка от дневния ред "Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост". Стана ясно, че програмата вече е коригирана от общинската администрация и всички незастроени терени за продажба са извадени. На тяхно място обаче били вкарани допълнителни имоти за ликвидиране на съсобственост, така че да се запази макрорамката на програмата, каза заместник-кмета Диан Иванов. Това, че коригираната програма е внесена в последния момент и съветниците не са имали възможност да се запознаят подробно с новостите, стана повод за разпален дебат. От партия "Възраждане", съобщиха на фейсбук страницата си, че един от имотите влязъл в последния момент в програмата е този на Руското консулство.

На заседанието на 29 февруари се очаква общинските съветници да продължат с обсъждане на неразгледаните точки от дневния ред на заседанието.

От пресцентъра на ОбС-Варна посочват, че ще бъде свикано ново заседание по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация от председателя на Общинския съвет във Варна, на което ще бъдат обсъдени неразгледаните точки от дневния ред на шестото заседание.

За петък в 11 часа е насрочена комисия по "Собственост и стопанство" на която ще бъдат разгледани допълнителните имоти.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.