На 20 юни миналата година, при проверка на специалисти от енергиен контрол към дружество "Електроразпределение“ в село от община Долни Чифлик, било установено неправомерно свързване от частен имот към въздушната електроразпределителна мрежа за ниско напрежение. Самият битов абонат нямал разкрита партида и монтиран електромер, свързан по съответния надлежен ред към мрежата на доставчика на енергия. 41-годишният подсъдим решил незаконно да се включи и да си осигури ток, като сам с помощта на собствен проводник осъществил присъединяването.

Подсъдимият е неосъждан досега. Той призна вината си за неправомерното присъединяване в периода от началото на 2020 г. до 20.06.2020 г. и създадените от него условия за непълно отчитане на потребената енергия, като постигна споразумение с прокуратурата, което съдът одобри. За извършеното престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК, на 41-годишния подсъдим беше наложено наказание от 6 месеца пробация при две задължителни мерки - регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично и срещи с пробационен служител. Споразумението е окончателно и влиза в сила веднага, съобщава "Varna24.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.