Заради пандемията през тази година Седмицата на водното спасяване във Варна ще премине без традиционните демонстрации и състезания между действащи спасители, съобщи Велислав Цеков от Българския червен кръст в морската столица. По думите му от програмата ще отпадне и научната конференция, която се провежда ежегодно. Усилията на БЧК ще се насочат към разпространение на информация в социалните мрежи, допълни Цеков. По думите му са подготвени серия материали, предвидени както за децата, така и за възрастните летовници.

Желаещите могат да гледат онлайн и няколко образователни филма, като един от тях е за първата професионална водноспасителна команда в България - т.нар. Зелени дяволи започват да действат през 1928 г. във Варна. Броят на спасителите у нас е достатъчен, допълни председателят на БЧК в града Илко Раев. По думите му само през тази година обучителните курсове на червенокръстката организация успешно са завършили 80 души. От тях 27 имат правото да работят като спасители на море. Като сериозни проблеми в сферата на водното спасяване Раев открои неохраняемите плажове и липсата на защита на трудовите права на спасителите. По думите му Министерството на туризма трябва да задължи концесионерите на всяка вишка да има по двама, а не по един спасител, допълва Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.