Варненските пожарникари спечелиха седма поредна титла от Републиканското първенство по волейбол за служители на МВР, съобщиха от пресслужбата на полицията.
Първенството се проведе в периода от 28 юли до 30 юли в град Смолян, а варненските огнеборци, под ръководството на главен инспектор Стоян Стоянов - началник на сектор ПСД в регионалната дирекция, завоюваха поредната републиканската титла.
Високата чест и гордост за пожарната донесоха състезателите в следния състав:
1. мл. експ. Христо Атанасов Христов – началник на ДС в група ПСД на Трета РСПБЗН – Варна – капитан на отбора;
2. мл. инсп. Стоян Павлов Господинов - пожарникар в сектор „ПБС Летище – Варна“;
3. мл. инсп. Калоян Павлов Канев – старши пожарникар в РСПБЗН Провадия;
4. мл. инсп. Стоян Георгиев Йорданов – водач на специален автомобил, той и пожарникар в сектор „ПБС Летище – Варна“;
5. мл. инсп. Драгомир Димчев Трайков – водач на специален автомобил, той и пожарникар в РСПБЗН Долни Чифлик;
6. мл. инсп. Милен Ивайлов Стоянов – водач на специален автомобил, той и пожарникар в РСПБЗН – Вълчи дол;
7. мл. инсп. Йосиф Тодоров Стойков – ст. пожарникар в РСПБЗН - Провадия;
8. мл. инсп. Димитър Георгиев Димитров - пожарникар в Трета РСПБЗН;
9. мл. експ. Димитър Димов Иванов - КЕ в сектор „ПБС Летище – Варна“;
10. мл. експ. Павел Петков Топалски – ст. пожарникар в Първа РСПБЗН.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.