Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува резултатите от изборите за народни представители, произведени на 9 юни, съобщи БТА.

Седем партии влизат в парламента.

При обработени 100 процента от протоколите на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) резултатите са:

ГЕРБ-СДС - 24,70%

ДПС - 17,07%

ПП-ДБ - 14,33%

„Възраждане“ - 13,78%

„БСП за България“ -7,06%

ИТН - 5,96%

„Величие" - 4,65%

Ето какви са резултатите в Област Варна при 100 процента обработени протоколи:

ГЕРБ-СДС – 30,38 процента

„Възраждане“ – 16,83 процента

ПП-ДБ – 15,05 процента

„Има такъв народ“ – 7,3 процента

„Величие“ – 5,85 процента

ДПС – 5,84 процента

„БСП за България“ – 5,79 процента

В 21:00 ч. на 9 юни ЦИК обяви края на изборния ден на територията на страната на изборите за членове на Европейския парламент от България и за народни представители.

Българските граждани избираха 240 представители в 50-ото Народно събрание, както и 17 представители в Европейския парламент. Това е петият парламентарен предсрочен вот и той съвпадна с провеждането на евровота. В историята на България двата вида избори се състоят едновременно за пръв път.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.