Три комплекта медали ще бъдат раздадени в четвъртия ден на европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна.

Тази вечер ще разберем коя ще е шампионката в многобоя в индивидуалната надпревара, коя петорка ще грабне златото в многобоя при ансамблите и кой ще е отборния шампион. Боряна Калейн и Катрин Тасева се класираха на 7 от 8 финала на уредите, което им отреди да играят във втория поток за многобоя, а първия им уред ще е лента.

Ансамбълът ни ще игра е в първата сесия, като първото изпълнение ще е с 5 топки. Във временното класиране за отборната титла България заема 4 позиция. Лидер е съставът на Русия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.