Както преди повече от 2000 години Христос увисна на кръста, за да живеем ние, хората, така и днес 15-годишно момче от Пловдив в мозъчна смърт даде шанс за живот на петима души.

Двама мъже на 46 и на 56 години претърпяха успешни бъбречни трансплантации в Александровска болница в София. Белият дроб и сърцето на донора бяха предоставени по линия на Евротрансплант, като операцията беше извършена в университетската болница "Свети Георги" от германски екипи от Мюнхен и Берлин.

Четвъртият спасен е 44-годишен мъж, на когото беше извършена чернодробна трансплантация във ВМА в София. Трансплантираният е бил с остра чернодробна недостатъчност. Тя се е развила от медикаментозен токсичен хепатит след проведено лечение за Covid-19. Сложната операция, извършена по спешност във вторник срещу сряда, е продължила 6 часа. Тя е осъществена от екипа на проф. Никола Владов.

Според проф. Владов ваксинацията би предотвратила тежки случаи като този.

Екипът на ВМА изказва благодарност на колегите си от Университетска болница "Св. Георги" в Пловдив и на близките на донора.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.