Група състезатели по ММА са нахлули в Министерството на спорта, съобщава NOVA TV.

На място има полиция и жандармерия.

Шефът на федерацията по ММА Станислав Недков - Стъки е поискал да се срещне с министъра на спорта. Такава среща не е била уговорена, което е и причината да се подаде сигнал до 112.

До среща между протестиращите и министъра се е стигнало.

Причината за недоволството е скандала от последните дни. Антон Кутев изнесе информация за неправомерно похарчени пари от Министерството на спорта.

Според него федерацията на Станислав Недков е взела сума над 1 млн., а според Недков става дума за 5 пъти по-малка сума, съобщава NOVA TV.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.