Само учениците от 1 до 4 клас ще се явят утре - 18 март 2021 г., на Националното състезание „Европейско кенгуру“. Това съобщи Иванка Пенева, старши-експерт за обучението в начален етап в Регионалното управление на образованието - Варна. Решението е съгласно заповед на Министерството на образованието и науката, която беше издадена днес и е за всички ученици в страната, съобщава Радио Врана.

Учениците от 5 до 12 клас ще могат да се състезават в този формат на нова дата – 15 април 2021 г.

Заповедта на МОН е във връзка с високата заболеваемост и мерките за безопасност, коментира Иванка Пенева.

3 459 ученици от 1 до 4 клас са заявили желание да се явят на състезанието от Варненска област. Като брой са по-малко от миналата година, но като цяло интересът към това състезание е голям, каза още експертът. Състезанието започва в 12.00 часа в сградите на училищата и е с продължителност 90 минути.

Резултатите от състезанието не участват във формирането на точки при прием в математически гимназии след 4 клас, каза още Иванка Пенева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.