Производството на поръчаните от България американски бойни самолети F-16 е започнало в САЩ, съобщиха от американските Военновъздушни сили.

Освен за България, производствената линия ще произвежда изтребители за Бахрейн, Словакия, Тайван.

В съобщението на американските ВВС се посочва, че първите F-16 ще излязат от производствената линия през 2022 г. Но не се посочва коя държава ще получи първа машините, съобщава БНР.

България очаква първите шест машини да бъдат доставени през 2023 г. Други два F-16 ще останат в САЩ за обучение на българските пилоти, което тече и в момента, и техническия състав.

През 2019 г. страната ни плати накуп два милиарда и двеста милиона лева за самолетите.

В съобщението на американските ВВС е посочено, че производството се очаква да се увеличи след първата година.

България в момента подготвя инфраструктурата на летище „Граф Игнатиево“.

На етап разговори е доставката на нови осем машини. Преди месеци стана ясно, че страната ни ще настоява новите осем машини да бъдат плащани разсрочено.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.