Жалба на съседи от системен шум изкара наяве ужасяващи неща около деца, прибрани в кризисен център.

Жители от столичния квартал „Толстой” сигнализираха за системен тормоз спрямо тях от обитатели на центъра, съобщи Нова телевизия. Той се помещава на първия етаж в блок. Там са настанени деца, жертви на различни видове насилие.

Преди дни се стигнало и до пожар, причинен от 14-годишно момиче. При инцидента нямало сериозно пострадали, но хората от квартала настояват за премахването на центъра.

„Една вечер получих оплакване от съседи за силен шум. Установих, че той идва от дома - от едно момиче, застанало на прозореца. То тропаше с дърво и правеше нещо като барабанен тътен. По думите му го държат насила и настояваше да звънна на 112. Възпитателката обаче ми обясни, че момичето е наркозависимо и е било изпаднало в криза”, разказа домоуправителят на входа Димитър Вълчев.

Жена, живееща точно над центъра, пък се оплака от ежедневен психически тормоз, причинен от крясъци. Подавала е сигнали на спешния телефон, които обаче не довели до резултат.

„Тук пред блока се събират още деца от квартала - пушат, викат, безобразие. Шумът е непрестанен, не можеш да си починеш и от 14 до 16 ч. През нощта блъскането и тропането продължава до около един часа”, добави жена от блока.

Юлия Андонова от фондация „Пулс”, която е стопанин на центъра, определи ситуацията в него като „изключително деликатна”.

„За съжаление, хората от блока са прави и ситуацията е крайно притеснителна. Около центъра денонощно обикалят наркодилъри, които нарушават сигурността и безопасността”, добави тя. Андонова посочи, че правила в кризисния център има и там денонощно работят консултанти. По думите ѝ, когато е избухнал пожарът в дома, дилър е счупил прозореца и е подал запалително вещество.

Андонова каза още, че многократно е сигнализирала институциите и е искала помощ, но досега не е получила. По думите й, децата в центъра са претърпели всякакъв вид насилие - сексуално, психично, физическо. А наркозависимото момиче се нуждае на първо време от лечение в болница, за да бъде изчистено от дрогата, допълва "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.