Президентът Александър Вучич посети военното летище "Батаница" край Белград, където представители на сръбската армия презентираха пред медиите паркираните дронове, а на журналистите беше дадена възможност да ги снимат.

"Те са с дълъг обсег, могат да стрелят по цели от 9 километра разстояние, да правят записи на терена, на обекти, представляващи интерес за Сърбия, дълбоко в територията на врага", заяви Вучич, цитиран от сръбската телевизия №1.

Той съобщи пред репортери, че Сърбия има намерение да си сътрудничи с китайски експерти в технологично отношение, за да създаде свой собствен безпилотен апарат от подобен клас.

Вучич отказа да отговори на въпрос на "Свободна Европа" за цената на военния хардуер, като заяви, че всички такива доставки са секретни, не само тези от Китай.

Заедно с дроновете CH92-A, Сърбия закупи и 18 ракети, някои от които също бяха показани на презентацията. Според официалната информация, те ще бъдат използвани с тренировъчна цел.

Сръбските военни поръчки, особено за военно оборудване от Русия, предизвикаха реакция от страна на ЕС и САЩ, на фона на водените от Белград преговори за членство в ЕС. Според сръбските власти, дроновете CH92-A не са в обхвата на санкциите.

Недвусмислените знаци от сръбска страна, че страната не смята да се интегрира в НАТО, а вместо това се сближава във военно отношение с Русия, предизвикаха опасения и у наши военни експерти. Желанието на президента Вучич Сърбия да придобие руски ракети, които да бъдат разположени близо до българската граница, породи съмнения за добросъседските намерения на Белград.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.