Възрастен сърбин е откраднал гардероб от хотел в Банско, съобщиха от МВР.

Сигнал за установената липса е подаден в РУ-Банско. Във вторник по времето от 16 до 20 ч. е извършена кражба на гардероб от отключен апартамент в хотел в града.

Полицейските служители са предприели незабавни действия, в резултат на които е установено, че извършител на деянието е 67-годишен сръбски гражданин, пише „24 часа“.

Образувано е досъдебно производство.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.