Лявото движение "Самоопределение" получава 48,17 процента от гласовете на вчерашните предсрочни парламентарни избори в Косово, показват предварителни резултати на Централната избирателна комисия при преброени 97,45 процента от общия брой на подадените бюлетини.

На второ място е Демократическата партия на Косово с 17,32 процента, а на трето - Демократичният съюз на Косово с 13,18 процента. Алиансът за бъдещето на Косово получава 7,4 процента.

От малцинствените партии, които имат запазени 20 места в парламента, най-голям резултат има Сръбска листа с 5,27 процента от гласовете.

Избирателната активност е била 46,9 процента - повече, отколкото на парламентарните избори през 2019 г., съобщи председателката на ЦИК Валдете Дака. Тя определи вота като пример за демократични избори, въпреки трудностите, пред които страната е изправена.

Смята се, че действителната избирателна активност вероятно е по-висока, доколкото има съмнение дали избирателните списъци в Косово отразяват действителния брой на избирателите.

Над 100 различни жалби са били подадени вчера за различни нарушения на избирателния процес, съобщи "Косова прес". Повечето от тях са били свързани с неразрешена изборна агитация.

Няколкостотин привърженици на "Самоопределение" се събраха в Прищина снощи въпреки призива на движението победата да бъде отпразнувана по домовете заради противоепидемичните мерки.

Председателят на Демократическата партия на Косово (ДПК) Енвер Ходжай поздрави "Самоопределение" за изборната победа. Той каза, че партията му няма да участва в правителство със "Самоопределение", а ще бъде фактор за стабилността в страната като основна опозиционна сила.

Председателят на Демократичния съюз на Косово Иса Мустафа също призна изборното поражение на партията си и каза, че в следващите дни ще бъде направен задълбочен анализ на ситуацията.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.