Самолет за гасене на пожари на Главната дирекция по горите е паднал в окръг Кахраманмараш, съобщи Анадолската агенция.

На борда на самолета Бериев Бе-200 е имало 7 души - трима пилоти, навигатор, техник, оператор и инженер, съобщава турският частен телевизионен канал НТВ.

В района е изпратен спасителен екип, уточнява NOVA TV.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.