Организаторите на София Филм Фест се обърнаха към почитателите на фестивала във Варна със следното важно съобщение:

Скъпи приятели, във връзка с връщането на тежките мерки за борба с коронавирус от понеделник (22.03.2021 г.) и преустановяването на посещенията на всички културни мероприятия, сме длъжни да обявим следното:

Прожекциите, част от програмата на @12-ти София Филм Фест във Варна до #ПОНЕДЕЛНИК ще се СЪСТОЯТ по програма при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, с минимум 1.5 м. дистанция между зрителите, дезинфекция, маски и др.

Всички билети, закупени за прожекциите след 22.03.2021 (вкл.) могат да бъдат върнати на касата на

Фестивален и Конгресен Център Варна

или презаверени за оставащите прожекции от

12-ти София Филм Фест във Варна

#ПРОЛЕТ или

СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ във ВАРНА

#ЛЯТО

Ние, организаторите на София Филм Фест във Варна разбираме усложнената пандемична обстановка и се надяваме все пак публиката да ни подкрепи в този наистина труден за всички ни момент! Останете здрави!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.