53-годишен мъж от Варна ще бъде съден за присвояване на над 320 000 лева от голяма корабна компания в морския град, в която работел като счетоводител. Това съобщиха от Районната прокуратура във Варна, цитирана от darik.bg.

Обвиняемият П.М. бил назначен на длъжност „счетоводител“компанията през 1996 година. В годините на своята работа той се издигнал и от 2008 година бил определен да отговаря за формиране на фишовете за заплати и други плащания на всички служители, проверки на ведомости за осигурителни ставки, начисляване на осигуровки и ДОО, изплащане на заплати. Той ежемесечно координирал работата на счетоводителите по направление изчисление на месечните възнаграждения, като имал администраторски права за работа със счетоводната програма, използвана от дружеството.

Междувременно обвиняемият развил зависимост към хазартните игри. Дължал пари на различни институции, трудно успявал да връща кредитите си и изпитвал сериозни финансови проблеми. Това довело до идеята да се възползва от служебното си положение и да отклони и присвои средства, собственост на корабната компания, за която работел. Измислил начин, по който това можело да се случи и привел плана си в действие.

За периода май 2022 – февруари 2023 година, чрез преводи по сметките на свои близки, които заблудил, че му правят услуга, или по негови лични банкови сметки, но използвайки фалшиви имена, мъжът присвоил голяма сума пари. Общо 327 331,05 лева от сметките на корабната компания неправомерно били изпратени по различи начини към банкови сметки на обвиняемия. Схемата била разкрита при проверка, извършена от главния счетоводител на фирмата. След назначена щателна проверка, комисия установила точния размер на нанесената щета и периода, в който е действал планът на П.М.

Предстои делото срещу обвиняемия да бъде насрочено за разглеждане във Варненския районен съд. Ако бъде признат за виновен, варненецът може да получи наказание от 3 до 15 години лишаване от свобода.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.