Районна прокуратура - Варна внесе във Варненския районен съд обвинителен акт срещу 37-годишния А.С. Мъжът е обвиняем за отглеждането на 21 растения от рода на конопа – престъпление по член 354в, ал. 1 от НК, както и за това, че държал без надлежно разрешително високорисково наркотично вещество.

Обвиняемият от години употребявал наркотични вещества, включително и марихуана. Живеел сам в апартамент в ж.к. „Владислав Варненчик“ и решил да засади и отглежда растения от рода на конопа в жилището си.

За целта, през месец септември 2020 г., той подготвил една от стаите на апартамента. Оборудвал я с кварцови лампи, термостати, вентилатор, електрически трансформатори. Снабдил се с торове и препарати, както и със саксии с пръст. След като подготвил всичко необходимо за отглеждането на марихуана в домашни условия, А.С. посадил 21 растения.

При полицейска проверка в дома на 37-годишният мъж, престъпната му дейност била разкрита. В стаята, пригодена за оранжерия, била намерена и угарка от саморъчно свита цигара, в която се съдържала изсушена марихуана – 0,44 грама.

Към момента на извършване на деянието обвиняемият бил осъждан за престъпление по чл.354а, ал.5 НК, както и за други по вид деяния, за които е настъпила реабилитация.

Предстои делото срещу него да бъде насрочено за разглеждане в Районния съд. Ако бъде признат за виновен, А.С. може да получи наказание лишаване от свобода от 2 до 5 години и глоба от 5 000 до 10 000 лева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.