По силата на постигнато в съдебна зала споразумение с признание на вината,‭ ‬двамата подсъдими‭ – ‬съответно‭ ‬21-годишен‭ ‬и‭ ‬19-годишен получиха различни наказания, съобщиха от Районен съд - Варна.‭ ‬На по-големия бе наложено‭ ‬условно наказание от‭ ‬4‭ ‬месеца лишаване от свобода,‭ ‬отложено с‭ ‬3‭ ‬години изпитателен срок.‭ ‬Неговият‭ ‬19-год.‭ ‬съучастник,‭ ‬който е извършил деянието‭ ‬като непълнолетен,‭ ‬получи наказание‭ „‬пробация‭“ ‬и за срок от‭ ‬6‭ ‬месеца следва задължително да се регистрира по настоящ адрес,с периодичност два пъти седмично,‭ ‬ккто и да провежда периодични срещи с пробационни служители.‭

Самата кражба е извършена на‭ ‬29‭ ‬май‭ ‬2022г.‭ ‬от‭ ‬щанд за часовници,‭ ‬разположен на‭ ‬партерното ниво във варненски мол.‭ ‬Късно вечерта,‭ ‬когато търговският щанд вече не работел и наоколо не се виждали хора,‭ ‬подсъдимите,‭ ‬докато се разхождали в мола‭ ‬с още две непълнолетни момчета,‭ ‬решили да извършат кражба.‭ ‬Те‭ ‬изкъртили металните лайсни на двете най-горни витрини,‭ ‬всяка от които била захваната с‭ ‬няколко винтчета,‭ ‬отворили ги и оттам‭ ‬взели общо‭ ‬18‭ ‬часовника.‭ ‬Общата стойност на инкриминираните вещи възлиза на около‭ ‬2000‭ ‬лева.‭ ‬След подаден сигнал‭ ‬на сутринта в‭ ‬полицията,‭ ‬извършителите били установени.‭ ‬Впоследствие‭ ‬причинените от деянието имуществени вреди са‭ ‬били‭ ‬възстановени.

Съдебният акт е окончателен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.