Районен съд - Варна уважи внесено искане от прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за процесуална принуда спрямо‭ ‬35-годишен мъж,‭ ‬привлечен като обвиняем за‭ ‬кражба‭ ‬в условия на продължавано престъпление и опасен рецидив.‭ ‬Спрямо него са предявени обвинения,‭ ‬че‭ ‬през нощта‭ ‬на‭ ‬8 април‭ ‬т.год.,‭ ‬последователно от междуетажни площадки на жилищна сграда в широкия център на Варна‭ ‬е‭ ‬отнел‭ ‬тротинетка и чанта с бебешки и дамски принадлежности.‭ ‬Деянието е‭ ‬тежко умишлено,‭ ‬наказуемо с лишаване от свобода от‭ ‬две до десет години.

Съдът прие,‭ ‬че от събраните доказателства може да се направи обосновано предположение за авторството на‭ ‬деянието,‭ ‬както и че е налице реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление.‭

Също мярка‭ “‬задържане под стража‭” ‬взе Районният съд‭ ‬и по отношение на друг‭ ‬35-годишен мъж,‭ ‬привлечен като обвиняем за кражба на‭ ‬ 3‭ ‬броя‭ ‬велосипеди от жилищна сграда в централната част на Варна,‭ ‬извършена в два поредни дни,‭ ‬при условията на продължавано престъпление.‭ ‬Съдът счете,‭ ‬че са налице обосновано предположение за‭ ‬авторство на‭ ‬инкриминираното деяние,‭ ‬както и опасност обвиняемият да извърши престъпление или да се укрие.‭ ‬35-годишният обвиняем е осъждан за такъв вид престъпна дейност,‭ ‬като по отношение на него‭ ‬кражбата се явява извършена и‭ ‬в условия на опасен рецидив.‭

3-дневен е срокът за обжалване на наложените мерки.‭ ‬

В случай на жалби делата са насрочени за разглеждане пред Окръжния съд за‭ ‬17април ‬от‭ ‬13‭ ‬часа.‭

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.