С определение Варненският окръжен съд задържа под стража 25- годишната Даяна Й., която е издирвана с европейска заповед за арест, издадена Прокуратурата към Апелативен съд в Бреша, Италия. Българката има влязла в сила присъда за извършен грабеж и нанасяне на тежка телесна повреда.

Престъпленията, за които се издирва 25-годишния жена са наказуеми и по българското законодателство.

Европейската заповед за арест е издадена на 5 февруари тази година, като на 25.02.2021 г. Даяна Й. е била задържана на ГКПП Аерогара Варна.

Присъдата на Даяна Й. е влязла в сила на 28.07.2017 година. Тя е осъдена на 4 години и 9 месеца затвор. 25-годишната жена е призната за виновна в извършването на организиран грабеж на 14 февруари 2014 г. в съучастие с още две лица.

В град Гавардо, те нападнали жена, като взели от чантата й, която била сложена в пазарска количка, портмоне, в което имало 600 евро и лични документи. Нападателките заплашили потърпевшата, наплюли я, а след това започнали да й удрят силни шамари по лицето, бутали я и блъскали докато жената паднала на земята, като й нанесли тежка телесна повреда. Две от нападателките били заловени в близост до мястото на инцидента, а третата съучастничка успяла да избяга.

Защитата на Даяна Й. представи медицински документи, според които жената страда от рядко заболяване, което е животозастрашаващо и следва да бъде наблюдавано. Това беше повод да бъде поискана по-лека мярка за неотклонение или такава при която е възможен постоянен лекарски надзор. 25-годишната жена отказа да бъде предадена на италианските власти доброволно.

Съдебният състав на Варненски окръжен съд, като съобрази всички представени доказателства и становища прецени, че искането за временно задържане на Даяна Й. е съобразено с изискванията на Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест. Предвид представената медицинска документация, съдът счете, че в следствения арест е осигурена адекватна медицинска грижа, а при необходимост и лекарства намеса. Поради тези съображения, с оглед обезпечаване на присъствието на лицето в предстоящото дело за екстрадиция, съдът намери, че спрямо Даяна Й. следва да бъде взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ до фактическото й предаване на австрийските власти.

Определението на съда може да бъде обжалвано пред въззивна инстанция.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.