Втората по тежест мярка за неотклонение‭ ‬определи Варненският окръжен съд на двама младши полицейски инспектори.‭ ‬46-годишният Добромир А.‭ ‬и‭ ‬51-‭ ‬годишният Звезделин Н.‭ ‬са привлечени като обвиняеми,‭ ‬че в съучастие са поискали и получили подкуп.‭ ‬Според прокуратурата,‭ ‬като са‭ ‬злоупотребили със служебното си положение,полицаите заблудили двама мъже,‭ ‬че се движат с превишена скорост,‭ ‬за което нарушение са предвидени големи по размер глоби.‭ ‬По този начин от един шофьор взели‭ ‬100‭ ‬лева подкуп,‭ ‬а от друг‭ ‬-‭ ‬50‭ ‬лева.‭

Добромир А.‭ ‬и Звезделин Н.‭ ‬били задържани при операция на‭ ‬дирекция‭ „‬Вътрешна сигурност‭“ ‬на МВР на‭ ‬26‭ ‬февруари тази година.

По време на заседанието за определяне на мярка за отклонение на двамата стана ясно,‭ ‬че към момента по делото няма налични документи,‭ ‬от които да става ясно били ли са белязани банкнотите,‭ ‬получени като подкуп.‭ ‬Двамата мъже имат постоянен адрес и семейства,‭ ‬за които се грижат.‭

Защитниците на обвиняемите‭ ‬изрази несъгласие с‭ ‬твърдението на прокуратурата,‭ ‬че‭ ‬предвид характера на деянието,‭ ‬мъжете биха могли да извършат престъпление при друга мярка за процесуална принуда от най-‭ ‬тежката‭ – „‬задържане под стража‭“‬.‭ ‬Защитата‭ ‬посочи,‭ ‬че‭ ‬единствените двама свидетели вече са разпитани.‭ ‬Следователно‭ ‬полицейските служители няма на кого да повлияят.‭ ‬А предвид семейната им ангажираност,‭ ‬наличието на постоянен адрес и чисто съдебно минало,‭ ‬не съществува риск да се укрият.‭ ‬Адвокатите посочиха,‭ ‬че мерките за неотклонение не бива да се възприемат като наказание,‭ ‬тъй като целта за тяхното определяне в закона е друга‭ – ‬осигуряването на нормалното протичане на разследването,‭ ‬за да бъде разкрита обективната истина.‭ ‬Те оспориха авторството на деянието.

Според закона,‭ ‬мярка за неотклонение‭ ‬„задържане под стража‭“‬ се взема,‭ ‬когато е налице обосновано предположение,‭ ‬че обвиняемият е извършил престъпление,‭ ‬което се наказва с лишаване от свобода или друго по-тежко наказание,‭ ‬и доказателствата по делото сочат,‭ ‬че съществува реална опасност той да се укрие или да извърши престъпление.При определяне на мерките за неотклонение се вземат предвид степента на обществената опасност на престъплението,‭ ‬доказателствата срещу обвиняемия,‭ ‬здравословното състояние,‭ ‬семейното положение,‭ ‬професията,‭ ‬възрастта и други данни за личността‭ ‬му.

Окръжният съд във Варна съобрази становищата на страните.‭ ‬Според съдебният състав,‭ ‬от събраните по делото доказателства на този етап от разследването може да се направи онова изискуемо от закона подозрение за съпричастие на лицата към вмененото‭ ‬им деяние.‭ ‬От данните по делото обаче,‭ ‬според‭ ‬съда,‭ ‬не може да‭ ‬се изведе извод за наличие на опасност от укриване или извършване на престъпление.‭ ‬Няма събрани никакви доказателства в тази посока.‭ ‬ Обвиняемите лица са с постоянни адреси,‭ ‬на които живеят със семействата си.‭ ‬Рискът от извършване на престъпление също не е подкрепен със събрани доказателства.‭ ‬Поради изложените съображения,‭ ‬Варненският окръжен съд прецени,‭ ‬че за обезпечаване на нормалната работа по разследването най-‭ ‬подходящата мярка за неотклонение спрямо Добромир А.‭ ‬и Звезделин Н.‭ ‬е‭ ‬втората по тежест мярка‭ – ‬„домашен арест‭“‬.‭ ‬Тя ще се контролира с електронно средство за наблюдение.‭ ‬Така ще бъдат постигнати целите,‭ ‬които законът поставя пред мерките за неотклонение.

Прокуратурата във Варна обяви, че ще протестира решението на Окръжния съд. Делото ще бъде разгледано отново, този път от Апелативен съд‭ – ‬Варна, на‭ ‬5‭ ‬март.‭

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.