Съдът отказа за измени мярката „задържане под стража“ на 30 г. мъж, обвинен в опит за убийство

Варненският окръжен съд остави без уважение искането за изменение на мярката за неотклонение на 30-годишния Теодор И. от „задържане под стража“ в по-лека. Той е подсъдим по обвинение в опит за убийство на 85-годишен мъж и за кражба, която извършил, за да прикрие следите си.

Предвид тежестта на престъпленията и финалния етап на съдебното следствие, съдът прецени че към момента определената мярка за неотклонение „задържане под стража“ се явява най- адекватна и отказа изменението й в по-лека.

Определението на Окръжен съд - Варна подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна.

Следващото съдебно заседание по делото е насрочено за 23.09.2020 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.