Състав на Софийския градски съд освободи с най-леката мярка за неотклонение "подписка" Илия Ненов и Даниела Андонова, които бяха обвинени за държане на фалшиви евро и долари за милиони, а според обвинението печатането на фалшивите пари ставало в печатницата на територията на Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" в София, съобщава "Дневник".

Според съда на този етап няма годни доказателства, които могат да свържат намерените банкноти с престъплението държане на неистински парични знаци. В експертна справка се посочва, че те са фалшиви, но в Наказателния кодекс такъв термин няма, обясниха адвокатите на двамата задържани. Съдебният състав разпореди двамата да бъдат освободени незабавно, но решението за мярката не е окончателно и може да бъде оспорено пред Софийския апелативен съд.

Според съда те няма да се укрият и да извършат друго престъпление и няма основание да бъде уважено искането на прокуратурата за най-тежката мярка задържане под стража.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.