Варненският окръжен съд задържа под „домашен арест“ 77-годишния британски гражданин Питър К. до разглеждане на делото му за екстрадиция във Великобритания. Той е бил обявен за международно издирване от Интерпол във връзка със заповед за арест, издадена на 26.02.2021 г. от Кралски съд Кентънбъри. Срещу него се води разследване за извършени шест изнасилвания, две от които на дете под 13 годишна възраст. Оплакването до британските власти е подадено от момиче, което твърди, че като доведен дядо, Питър К. е злоупотребял сексуално с нея от 4 г. до навършването на 8 годишна възраст.

Според законодателството на Великобритания, предвиденото максимално наказание за деянията е доживотен затвор, като не е изтекла давността за преследване.

Питър К. е бил задържан на 10 март тази година при полицейска проверка в село Равна гора, община Аврен. По думите му, той живее там постоянно със жена си от близо 5 години, като имотът е закупен през 2004 година.

Защитата му поиска от съда определяне на по-лека мярка за неотклонение, тъй като към момента Питър К. е само заподозрян, без да има повдигнато обвинение. Освен това страдал от сериозно сърдечно заболяване. Напредналата му възраст, наличието на документи за постоянното пребиваване у нас и адрес, на който да бъде открит и в бъдеще, също не извеждали извода, че би се укрил.

Пред съда 77-годишният мъж заяви, че преди 5 години британските власти са го разпитвали по този случай, след което бил освободен. По-късно водил кореспонденция с разследващите органи, като обяснил, че е готов да се върне във Великобритания, но е решил да не пътува преди да се ваксинира срещу Covid-19. В днешното съдебно заседание, Питър К. заяви че е съгласен доброволно да бъде екстрадиран, за да бъде изяснен случая.

Съдебният състав на Варненски окръжен съд, като съобрази всички представени доказателства и становища прецени, че искането за временно задържане на Питър К. е съобразено със законовите изискванията. Предвид естеството на обвинението и предвиденото наказание от британския закон, съдът прецени като реална опасността лицето да се укрие. С оглед, обаче наличието на кореспонденция с властите във Великобритания по това разследване и възможността да напусне страната ни, той не го е направил. Съдът взе предвид здравословното състояние и възрастта на лицето и прецени, че присъствието на Питър К. в предстоящото дело за екстрадиция може да бъде обезпечено и с втората по тежест мярка за неотклонение „домашен арест“. Тя ще бъде контролирана с електронно проследяващо устройство.

Определението на съда подлежи на протест пред въззивна инстанция.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.