Варненският апелативен съд не намери основания да измени най-тежката мярка за неотклонение на обвиняем за грабеж, след който е последвала смъртта на пострадалия. Людмил М. обжалва пред въззивната инстанция отказа на Окръжния съд във Варна да уважи молбата му за отмяна на ареста.

От съда припомниха, че двама мъже и жена са били задържани за извършеното престъпление. На 8 август тялото на 35-годишен австриец е било намерено в хотелска стая във Варна. Установено е било предозиране на жертвата с различни видове наркотични вещества и лекарства.

Липсвали вещи. Част от тях били открити в заложна къща. Според прокуратурата, мъжете снабдили жената с наркотици и медикаменти. Повдигнатото спрямо Людмил обвинение е за извършен грабеж, придружен с телесна повреда, от която е последвала смърт, като пострадалият е бил приведен в беззащитно състояние. Според прокуратурата, тримата са действали при предварителен сговор.

Представителят на Апелативната прокуратура смята, че основанията за продължаване на ареста сега са по-убедителни отколкото към момента на първоначалното задържане. В хода на разследването са събрани допълнителни доказателства, има и други висящи производства. Всичко това сочи изключително висока степен на обществена опасност на обвиняемия.

Апелативният съд не сподели тезата на защитата, че няма достатъчно данни за съпричастността на Людмил М. към деянието. Съдебният състав припомни повдигнатото обвинение в тежко умишлено престъпление. Събрана е достатъчно информация, която обосновава изводите на прокуратурата.

Освен това е повдигнато и второ обвинение – за притежание на наркотици с цел разпространение, за което също са събрани доказателства. Съдът счита, че освен обосновано предположение за съпричастността, е налице и другата законова предпоставка за налагане на най-тежката мярка за процесуална принуда – опасността обвиняемият да се укрие. До този извод води липсата на постоянно местоживеене във Варна.

С тези съображения Апелативният съд не намери основания да преразгледа определението на Окръжния съд по отношение на обвинения в грабеж, придружен с убийство Людмил М. Съдебният акт не подлежи на обжалване.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.