Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура- Варна и 29-годишните Златин Х. и Милен Д. от Варна, с което двамата се признават за виновни, че в съучастие и при условията на продължавано престъпление са държали с цел разпространение високорискови наркотични вещества в особено големи размери. От претърсените адреси и автомобили са били иззети над килограм кокаин и повече от 4 и половина кг марихуана на обща стойност 274 542,96 лева.

Златин Х. и Милен Д. се запознали по време на следването си в специалност „Национална сигурност“ и от над пет години активно се занимавали с разпространяването на марихуана и кокаин на територията на Варна. С марихуана се снабдявали директно от лица, които я отглеждали. Купували кокаин в големи количества, укривали го и го разпространявали чрез посредници. При тази дейност използвали мобилни телефони само чрез интернет приложения.

Създадената от обвиняемите висока конспиративност и отлична организация на престъпната им дейност, наложили използването в хода на разследването на специални разузнавателни средства - „разследване чрез служител под прикритие" и „доверителна сделка". Когато искали да купят марихуана, служителите под прикритие трябвало да казват „салата".

Броят на салатите в разговора щял да означава килограмите. Малка салата означавало половин килограм марихуана. Вместо кокаин, в разговорите трябвало да казват, че желаят вино. Количеството му в килограми, което искали трябвало да се посочва чрез брой приятели, които ще пият виното.

В следствие на разследването се стигнало до повдигане на обвинение на двамата 29-годишни мъже, за това че в периода 02.09.20 г. - 21.10.2020 г. във Варна в съучастие са държали и разпространявали високорискови наркотични вещества.

Варненският съд одобри постигнато споразумение, след като прецени че същото не противоречи на закона и морала.

Златин Х. прие да търпи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 години и 6 месеца, а Милен Д. в размер на 4 години, при първоначален общ режим. Всеки от тях ще трябва да плати и глоба от 7 500 лева.

Одобреното от Варненски окръжен съд споразумение има последиците на влязла в сила присъда и е окончателно.
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.