Социалната сфера ме научи, че към проблемите на всеки човек трябва да се подхожда индивидуално. Даде ми възможност да се срещна със стотици съдби. Да чуя много истории, всяка от които уникална. Това ме направи по-добър човек, написа във фейсбук социалния министър Деница Сачева.

Според нея социалната работа не е в механичното отпускане на помощи. "Тя е в това да усещаш. Да протягаш ръка и заедно с изпадналия в нужда да намирате начин да преминете през най-тежките житейски ситуации. За това се иска сърце. И емпатия", заявява Сачева.

В Световния ден на социалната работа министърът благодари на всички социални работници, които изпълняват със сърце задълженията си.

"Като министър знам отлично колко е важна вашата работа. В пандемията обаче цялото общество се увери в това. Вие сте спойката между всички групи. Социалната, здравната и образователната система винаги първи посрещат кризите и предвождат хората към излизането от тях. Това е смисълът да продължаваме да работим и да ги подобряваме", заявява Сачева.

Като човек, свързан със социалната сфера, категорично ще продължа да полагам усилия и ще предложа Стратегия за развитието на човешките ресурси. С това ще дадем възможности за обучение, кариерно израстване и по-добро заплащане на социалните работници. Направихме първите крачки с увеличението на възнагражденията с 30% през август 2020 г., но трябва да продължим тези политики. Само така ще изградим отново авторитета на тази професия и ще вдигнем още повече качеството на социалната работа. За мен тя винаги се е събирала в два стиха от Блага Димитрова: "Всичко да даваш, нищо да вземаш/...Всичко. Това ти остава", казва в заключение Сачева.

Министерството на труда и социалната политика днес ще връчи наградите "Социален работник на годината" на онлайн церемония, която ще се състои от 11.00 часа. Форумът се провежда за първи път по повод Световния ден на социалната работа и е по инициатива на министъра на труда и социалната Деница Сачева, пише dir.bg.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.