В навечерието на Коледните и Новогодишни празници варненското издателство „МС“ представя на книжния пазар най-интересното от трудовете на известните братя Владислав, Карел и Хермин Шкорпил, събрано в четири тома. В първия от тях, който вече е в книжарниците, са включени редица статии и изследвания, тук е Отчетът на Варненското археологическо дружество по повод на двадесетгодишната му дейност (1901 -1921 г.).
 
Включени са проучванията им и разкритията от древния Одесос и в близките околности на града. Не е подминат и дебатът, свързан с герба на Варна, с архива на гръцката митрополия, с мерките за запазването на останалите старини, за открития печат на княз Михаил - Борис, за проучванията и разкритията около похода на полския крал Владислав III Варненчик и мн. др. Затова в предговора на изданието проф. Александър Минчев от Археологическия музей в морската столица увлекателно разказва за бащите на родната археология – техният живот и дейност, както и мястото и приноса им в развитието на българската история.
 
Всъщност Владислав, Карел и Херменегилд (Хермин), са трима братя, които отпътуват от Чехия, в края на ХIХ век. И въпреки че всеки от тях има престижна за времето си професия - историята и археологията се превръщат в истинската им страст, а „златната ябълка“ се оказва огромният брой старини на древна България, които чакат отново да бъдат открити.
 
Тук е мястото да припомним, че братя Шкорпил са родени във Високе Мито, един от многото кралски градове в Източна Чехия, в семейството на съпрузите Вацлав и Анна Шкорпилови. Запазените родови хроники разказват, че майка им е била от прочутия род на Иречековци, сестра на литературния историк Йозеф Иречек – бащата на известния историк Константин Иречек.
 
Семейство Шкорпил е имало осем сина, петима от които са се посветили на музейното дело. Най-големият от братята – Вацлав, ревностен събирач на археологически, исторически и други предмети, участва заедно с брат си Йозеф в основаването на първата музейна сбирка в родният им град. Там малко по-късно е назначен за втори музеен уредник. Вторият – Владислав Шкорпил, бил назначен за директор на Керченския историко-археологически музей в Русия. Човек на науката – отличен археолог, който знаел много добре, че Балканският полуостров е пълен с още неизследвани старини. Именно той, по-късно в своята кореспонденция с братята си Хермин и Карел, е изпращал неоценими съвети за работата им в България.
Третият от братята – Йозеф е работил в Пилзенския Западночешки художествено-технически музей.
 
Така двама от членовете на знаменитата фамилия – Хермин и Карел, се превръщат в основоположници на българската археология и музейно дело.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.