Продължават събитията част от проект „Завръщане в миналото – помнете с гордост“. На 12 юни /събота/ от 18:00 часа в галерията на Общинския музей ще бъде открит събор с изложби на тема „Преселението –спомени от нашите деди“. Изложбите ще представят характерните за Източния дял на Стара планина обичаи, плетива, бродерии, народни носии и автентични хора. Народностно формирана и утвърдена в течение на продължителен културно-исторически живот, българската орнаментика по шевици и тъкани притежава своята етническа специфика.

В 19:00 часа на откритата сцена на площад „Европа“ ще се проведе фолклорен фестивал с участието на самодейци от читалищата в общините Бяла и Долни чифлик. В рамките на концертното програма ще бъде закрит арт пленерът Доброволчеството на местното население през годините“, в който участие взеха художници от цяла България.

Това са само част от събитията от Културния календар на Община Бяла за месец юни. Предстоят още Танцов фестивал „Танци край морето“, 13-ти Национален събор на читалищата и още други. Пълния календар със събития може да бъде открит на сайта на Общината.

На 12 юни /събота/ от 18:00 часа в галерията на Общинския музей ще бъде открит събор с изложби на тема „Преселението –спомени от нашите деди“. Изложбите ще представят характерните за Източния дял на Стара планина обичаи, плетива, бродерии, народни носии и автентични хора. Народностно формирана и утвърдена в течение на продължителен културно-исторически живот, българската орнаментика по шевици и тъкани притежава своята етническа специфика.

В 19:00 часа на откритата сцена на площад „Европа“ ще се проведе фолклорен фестивал с участието на самодейци от читалищата в общините Бяла и Долни чифлик. В рамките на концертното програма ще бъде закрит арт пленерът "Доброволчеството на местното население през годините“, в който взеха участие художници от цяла България.

Това са само част от събитията от Културния календар на От община Бяла, допълниха, че през този месец предстоят още Танцов фестивал „Танци край морето“, 13-ти Национален събор на читалищата и други.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.