В седмицата на пожарната безопасност, която тази година се провежда от 13 до 19 септември, Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Вълчи дол тържествено отбеляза своята 45 годишнина.
Отец Станислав Друмев отслужи водосвет за здравето и благоденствието на огнеборците и успех в благородната им мисия.
„С цената на много труд от страна на колегите и благодарение на отзивчивостта и материалната подкрепа на общините Вълчи дол и Суворово, и ръководството на РДПБЗН – Варна, ние съумяваме да поддържаме на добро ниво наличната противопожарна техника и сградния фонд, за да можем да окажем адекватна и навременна помощ на нуждаещите се в трудни за тях моменти… Огромна благодарност към кметовете на двете общини за подкрепата. Искам да благодаря и на ръководството на РДПБЗН – Варна, което намери начин да ни предостави нов пожарен автомобил преди две години и многоцелево високопроходимо средство –УТВ-БОБКАТ, което ще включим в борбата с горските пожари и сухи треви, заедно с новите моторни духалки, предоставени от Община Вълчи дол и ранцеви пожарогасители, предоставени от Община Суворово. Надявам се и занапред да работим заедно за осигуряване спокойствието и здравето на гражданите.” – каза в словото си началникът на РСПБЗН – Вълчи дол, гл. инспектор Димитър Димитров.
Председателят на Общински съвет – Вълчи дол, Димитър Тодоров и кметът на община Суворово Данаил Йорданов благодариха служителите на „Пожарна безопасност и защита на населението” за доброто сътрудничество през годините и за грижите, които полагат за запазване живота и безопасността на населението.
Комисар Тихомир Тотев – директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна, изрази готовност в рамките на възможностите, с които разполага Дирекцията, да продължава да подпомага дейността на службата във Вълчи дол. Той пожела здраве и успехи на огнеборците и винаги да се завръщат при близките си след произшествие.
Като символ на уважение, признателност и благодарност за работата на колегите си от РСПБЗН – Вълчи дол, комисар Тотев им подари юбилеен плакет със знака на Варненската пожарна служба.
Церемонията завърши с ритуал по засаждането на юбилейно дърво, извършен от най-младия и най-възрастния служител в службата – символ на продължение и приемственост на традициите.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.