Утре вечер, 26 юни, от 20 ч. в ДТ „Стоян Бъчваров“ ще бъде дадено началото на Международния музикален фестивал „Варненско лято“. По традиция ще бъде изпълнена и рапсодия "Вардар" на Панчо Владигеров.

„2021 година се оказа изпълнена с интересни юбилейни дати – 95 години от създаването на ММФ „Варненско лято“, 100 години чества ДТ „Стоян Бъчваров“, отбелязваме и един век от обявяването на Варна за курортен град. Това са прекрасни дълголетни традиции в сферата на изкуството, културата и туризма, които създават неповторимия духовен живот, който е безкрайно ценен за варненци“, заяви пред медиите днес кметът Иван Портних.

Той благодари на артистичния директор проф. Марио Хосен и на неговия екип за енергията и всеотдайността, с която работят за надграждането на ММФ “Варненско лято”.

От своя страна проф. Хосен представи акцентите в програмата, като първата вечер на тържественото откриване под палката на диригента Росен Миланов ще излязат музикантите от оркестрите на Държавна опера Варна и Симфоничния оркестър на Словенското радио. Сред водещите гастроли във „Варненско лято“ 2021 е концертът на легендарния бароков ансамбъл „Concentus Musicus“ от Виена.

“Постарали сме се в програмата да има множество срещи на артисти и публика от различни нации, култури и традиции”, каза още Марио Хосен, цитиран от Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.